Trâu rừng mất mạng dù đồng loại cố cứu khỏi sư tử

Trâu rừng mất mạng dù đồng loại cố cứu khỏi sư tử video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện