Hà mã đánh lui mẹ con sư tử để ăn thịt voi

Hà mã đánh lui mẹ con sư tử để ăn thịt voi

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện