Thái Lan từ chối Nhật để có dự án với Trung Quốc

Thái Lan từ chối Nhật để có dự án với Trung Quốc


Sự Kiện