300 gốc cam bị phun thuốc diệt cỏ: 'Không nghi ai'

300 gốc cam bị phun thuốc diệt cỏ: 'Không nghi ai'

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện