Vietjet tạm ứng 10% cổ tức đợt 2/2018,cổ tức cả năm 55%

Vietjet tạm ứng 10% cổ tức đợt 2/2018,cổ tức cả năm 55%


Sự Kiện