Vingroup muốn chào bán cổ phiếu, ông Vượng có bao nhiêu?

Vingroup muốn chào bán cổ phiếu, ông Vượng có bao nhiêu?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện