Xin làm sân vận động 25.000 tỷ: Doanh nghiệp tính toán gì?

Xin làm sân vận động 25.000 tỷ: Doanh nghiệp tính toán gì?


Sự Kiện