8.000 container chở rác về Việt Nam: Tiền mất, tật mang

8.000 container chở rác về Việt Nam: Tiền mất, tật mang

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện