Vietjet liên tiếp gặp sự cố: Bộ trưởng hỏi rất khó

Vietjet liên tiếp gặp sự cố: Bộ trưởng hỏi rất khó

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện