Infographics: Hành trình đề xuất tăng giá điện của EVN

(Doanh nghiệp) - Sau 2 năm “chịu lỗ” thì đề xuất tăng giá điện của EVN cũng được chấp thuận. Vậy EVN đã phải đề xuất bao nhiêu lần mới được Chính phủ thông qua?

D.D

Thứ Ba, 10/03/2015 10:56

Sự Kiện