Lợi nhuận của Habeco giảm gần 92% trong quý IV/2018

(Doanh nghiệp) - Sản lượng tiêu thụ giảm, chi phí bán hàng tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp giảm... là nguyên nhân chính dẫn tới kết quả trên của Habeco. 

Tổng Công ty CP Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (Habeco) vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) quý IV/2018. Theo đó, trong quý IV/2018, Habeco nhận về 2.533,2 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ so với cùng kỳ 2018. Giá vốn ở mức cao, lợi nhuận gộp của Habeco đạt 557,3 tỷ đồng, giảm 12,3% so với cùng kỳ.

Điểm tích cực là năm nay Habeco ghi nhận có lãi từ công ty liên kết, liên doanh (cùng kỳ năm 2017 bị lỗ) song chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh (lần lượt tăng 22% và 16%) nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Habeco chỉ còn 9,4 tỷ đồng, bằng 6,3% kết quả đạt được trong quý IV/2017.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế kỳ này ghi nhận mức 14,9 tỷ đồng, giảm gần 91% so với cùng kỳ năm trước.

Loi nhuan cua Habeco giam gan 92% trong quy IV/2018
Lợi nhuận của Habeco trong quý IV/2018 sụt giảm cực mạnh

Luỹ kế cả năm 2018, Habeco đạt 9.388,9 tỷ đồng doanh thu (giảm 4,6% so với 2017); lãi trước thuế cả năm đạt 666,7 tỷ đồng (giảm 23,3%) và lãi sau thuế còn 518,6 tỷ đồng (giảm hơn 21% so với 2017).

Trong văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM ngày 31/1, Habeco giải thích, lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng quý IV/2018 đã được kiểm toán của Habeco lỗ 20,48 tỷ đồng, thấp hơn lợi nhuận sau thuế cùng kỳ là 203,98 tỷ đồng, chủ yếu do sản lượng tiêu thụ giảm so với cùng kỳ dẫn tới lợi nhuận gộp giảm 64,98 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng 184,65 tỷ đồng do Tổng Công ty thực hiện quyết toán các chương trình trao giải bật nắp trúng thưởng và triển khai các hoạt động xúc tiến bán hàng vào quý IV/2018.

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành giảm 43,09 tỷ đồng; các yếu tố khác tăng giảm khác 2,56 tỷ đồng.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất quý IV/2018 đã được kiểm toán của Habeco là 9,89 tỷ đồng, giảm 91,98%, tương đương 113,52 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu do sản lượng tiêu thụ giảm so với cùng kỳ dẫn tới lợi nhuận gộp giảm 77,96 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng 85,09 tỷ đồng do Habeco thực hiện các chương trình xúc tiến bán hàng vào quý IV/2018.

Thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 35,56 tỷ đồng; các yếu tố tăng giảm khác 14,97 tỷ đồng.

Minh Thái

Thứ Bảy, 02/02/2019 07:26

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện