PVEP hoàn thành mục tiêu tài chính năm 2018

(Doanh nghiệp) - 9 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đạt 28.351 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch năm.

Trong bối cảnh giá dầu diễn biến thuận lợi, PVEP đã đẩy nhanh việc tái cơ cấu, tối ưu bộ máy quản lý điều hành, kiên trì theo đuổi các giải pháp, tháo gỡ vướng mắc trong quản lý đầu tư, cơ chế tài chính. Hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì an toàn và hoàn thành vượt mức sản lượng được giao. Với giá dầu cao hơn giá dầu kế hoạch, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch quý III và 9 tháng đầu năm 2018.

PVEP hoan thanh muc tieu tai chinh nam 2018
Khai thác dầu khí tại mỏ Sư Tử Trắng

Sản lượng khai thác dầu, khí các mỏ vượt chỉ tiêu được giao, trong đó sản lượng khai thác 9 tháng đầu năm là 3,18 triệu tấn quy dầu (toàn đề án: 7,67 triệu tấn quy dầu), đạt 110% kế hoạch 9 tháng và 82% kế hoạch năm. Cụ thể: khai thác dầu đạt 2,38 triệu tấn (toàn đề án: 5,21 triệu tấn), bằng 82% kế hoạch năm; sản lượng khai thác khí đạt 802 triệu m3 (toàn đề án: 2.460 triệu m3), bằng 80% kế hoạch năm.

Về các chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu của PVEP ước tính 28.351 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế ước tính 7.019 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước là 7.948 tỷ đồng, đạt 168% kế hoạch 9 tháng và đạt 124% kế hoạch năm.

PVEP tập trung triển khai các dự án phát triển mỏ có kế hoạch First Oil/First Gas trong năm 2018, đã đưa mỏ Bunga Pakma Lô PM3 CAA vào khai thác, tiếp tục thực hiện các hạng mục với mục tiêu đưa mỏ Cá Tầm Lô 09-3/12 vào khai thác trong tháng 1/2019; vận hành hệ thống ổn định các mỏ nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác, đồng thời rà soát tối ưu triển khai các dự án phát triển mỏ khác.

Đến nay, PVEP đang triển khai 43 dự án dầu khí (trong đó 36 dự án trong nước và 7 dự án nước ngoài) và 2 dự án điều tra cơ bản. Trong các dự án dầu khí, PVEP điều hành 16 dự án, tham gia điều hành chung 8 dự án, tham gia góp vốn 19 dự án. Hoạt động dầu khí đã bám sát kế hoạch tối ưu của các dự án, tổng giá trị đầu tư ước thực hiện trong 9 tháng đầu năm của PVEP là 163,58 triệu USD (tương đương 3.762 tỷ đồng)

Năm 2018, PVEP tiếp tục đẩy mạnh triển khai các sáng kiến, sáng chế, nghiên cứu khoa học, đưa vào ứng dụng thực tế nhằm giảm chi phí Capex, Opex. Trong 9 tháng, Hội đồng Sáng kiến của PVEP đã tiếp nhận 11 đơn đăng ký sáng kiến (PVEP POC, CLJOC, GBRS và Ban PTKT) và đề nghị công nhận 2 sáng kiến của CLJOC, PVEP POC và 1 giải pháp hữu ích của POC với tổng số tiền làm lợi ước tính 1,5 triệu USD. PVEP đã duy trì, đảm bảo hệ thống CNTT hoạt động ổn định, an toàn và thông suốt, phù hợp với mục tiêu chất lượng

Từ đầu năm đến nay, tại các đơn vị, dự án xảy ra 6 sự cố, tai nạn nhưng đã đã được khắc phục kịp thời, không gây gián đoạn đến hoạt động SXKD. Tình hình an ninh an toàn biển được duy trì, đảm bảo. Cùng với đó, PVEP và các đơn vị, dự án đã chủ động theo dõi, triển khai ứng phó, phòng chống với tình hình thời tiết trên biển, đảm bảo hiệu quả, kịp thời và luôn tuân thủ theo đúng quy định của PVN, PVEP, bảo đảm an toàn cho các hoạt động của PVEP và các đơn vị. Tại các dự án tại nước ngoài, PVEP luôn cập nhật thường xuyên mọi diễn biến tại địa phương và có thông tin cảnh báo kịp thời cho dự án.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, PVEP tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an toàn tại các dự án, duy trì khai thác đảm bảo hoàn thành mục tiêu sản lượng. Bên cạnh đó, PVEP tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm tối ưu hiệu quả khai thác từ các mỏ, hoàn thành khoan và đưa các giếng phát triển vào khai thác đúng tiến độ nhằm đảm bảo được mục tiêu gia tăng trữ lượng năm 2018.

Trần Thị Sánh

Thứ Ba, 09/10/2018 09:07

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện