Tàu điện ngầm có phải nộp phí sử dụng tầng ngầm?

Tàu điện ngầm có phải nộp phí sử dụng tầng ngầm?


Sự Kiện