Trung Quốc khuyến khích ASEAN sử dụng đồng nhân dân tệ

Trung Quốc khuyến khích ASEAN sử dụng đồng nhân dân tệ


Sự Kiện