6 tháng, đồng rial mất giá 170%, Iran phải vượt khó?

6 tháng, đồng rial mất giá 170%, Iran phải vượt khó?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện