Đề nghị xóa 26.500 tỷ đồng nợ thuế: DNNN nợ bao nhiêu?

Đề nghị xóa 26.500 tỷ đồng nợ thuế: DNNN nợ bao nhiêu?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện