Thêm cách chặn ma trận sở hữu chéo

(Tài chính) - NHNN tạo thêm chốt chặn mới, hạn chế tình huống qua sở hữu cổ phần để "cài người" vào thâu tóm hoặc chi phối ngân hàng thương mại.

Thông tư 19 đã sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 điều 20 của Thông tư 36 về các giới hạn, tỷ lệ an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, trực tiếp quy định về việc đề cử nhân sự giữa các ngân hàng.

Quy định mới nêu rõ: "Ngân hàng thương mại không được đề cử người tham gia hội đồng quản trị tại tổ chức tín dụng mà ngân hàng thương mại đã mua, nắm giữ cổ phiếu, trừ trường hợp tổ chức tín dụng đó là công ty con của ngân hàng thương mại hoặc ngân hàng thương mại là tổ chức tín dụng hỗ trợ được chỉ định tham gia quản trị, kiểm soát, điều hành, hỗ trợ tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt".

Với quy định trên, Ngân hàng Nhà nước đã tạo thêm chốt chặn mới, hạn chế tình trạng xáo trộn nhân sự cao cấp, mà qua đó có thể ảnh hưởng không tốt tới hoạt động ngân hàng thương mại qua sở hữu, và cả tình huống qua sở hữu cổ phần để "cài người" vào thâu tóm hoặc chi phối…

Them cach chan ma tran so huu cheo
NHNN quyết dọn dẹp sở hữu chéo

Ngoài ra, Thông tư 19 cũng bổ sung thêm quy định, bổ sung điểm đ vào khoản 3 Điều 20 như sau: "Trường hợp ngân hàng thương mại bán cổ phần của tổ chức tín dụng khác theo hình thức trả chậm, ngân hàng thương mại chỉ được chuyển quyền sở hữu đối với số cổ phần tương ứng với số tiền đã được bên nhận chuyển nhượng thanh toán".

Quy định mới này cũng nhằm hạn chế việc ngân hàng thương mại lợi dụng, biến tướng việc bán cổ phần của tổ chức tín dụng khác theo hình thức trả chậm để hợp nhóm lợi ích, thâu tóm, kiểm soát hoạt động thông qua một cá nhân (thường là người của ngân hàng thương mại bán cổ phần trả chậm gom cổ phần, dồn phiếu có quyền biểu quyết để cử người của mình tham gia vào hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tại tổ chức tín dụng khác), điều hành ngân hàng thương mại khi năng lực tài chính chưa đảm bảo.

Xung quanh vấn đề sở hữu chéo, các chuyên gia cho rằng, điều quan trọng nhất là phải lần ra vốn góp, nguồn tiền mà cổ đông lớn chi phối ngân hàng. Song song, trong quá trình hoạt động ngân hàng, hoạt động cấp tín dụng đặc biệt phải chú ý vì đó chính là biểu hiện của sân sau của các nhóm cổ đông chi phối.

Ông Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia nói: “Khoá đầu, khoá đuôi, chắc chắn sẽ bịt được tình trạng thao túng ngân hàng”.

Minh Thái 

Chủ Nhật, 31/12/2017 07:58

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện