Tránh cú sốc dầu mỏ, Nga-Saudi Arabia muốn tăng 1,5 triệu thùng/ngày

Tránh cú sốc dầu mỏ, Nga-Saudi Arabia muốn tăng 1,5 triệu thùng/ngày

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện