Bà chủ bị xịt hơi cay ngất tại chỗ vì đỗ ôtô

Bà chủ bị xịt hơi cay ngất tại chỗ vì đỗ ôtô

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện