Ế khách, tiếp viên xoa bóp không mặc quần áo chiều khách

Ế khách, tiếp viên xoa bóp không mặc quần áo chiều khách

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện