Tập trận NATO - Georgia 2019: Phương tây đốt nóng Nam Kavkaz

Tập trận NATO - Georgia 2019: Phương tây đốt nóng Nam Kavkaz

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện