SAA mở nồi hầm ở tam giác biên giới Syria-Israel-Jordan

SAA mở nồi hầm ở tam giác biên giới Syria-Israel-Jordan

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện