Nga thử nghiệm tàu đổ bộ đi quanh thế giới

Nga thử nghiệm tàu đổ bộ đi quanh thế giới image icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện