Hệ thống OLS-35 giúp Su-35 tóm sống F-22 tại Syria

Hệ thống OLS-35 giúp Su-35 tóm sống F-22 tại Syria

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện