Bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa Mach 20

Bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa Mach 20

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện