Thương vụ Su-35: Ai Cập không chịu nổi sức ép từ Mỹ

Thương vụ Su-35: Ai Cập không chịu nổi sức ép từ Mỹ


Sự Kiện