Nga nói về hợp đồng tăng T-90 với Việt Nam

Nga nói về hợp đồng tăng T-90 với Việt Nam video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện