Nhật tính gì khi điều tàu chiến khổng lồ tới Biển Đông?

Nhật tính gì khi điều tàu chiến khổng lồ tới Biển Đông?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện