Nga rút lực lượng quân cảnh khỏi Syria

Nga rút lực lượng quân cảnh khỏi Syria


Sự Kiện