Báo Mỹ chê S-300 kém hơn HQ-9: Đánh giá vô căn cứ?

Báo Mỹ chê S-300 kém hơn HQ-9: Đánh giá vô căn cứ?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện