Nga dùng siêu radar và Kalibr làm Caspian dậy sóng

Nga dùng siêu radar và Kalibr làm Caspian dậy sóng

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện