Chiến hạm Quang Trung diễu binh cùng Hải quân Nga

Chiến hạm Quang Trung diễu binh cùng Hải quân Nga


Sự Kiện