Tàu CSB 8001 điều chỉnh sàn đáp để mang trực thăng lớn?

Tàu CSB 8001 điều chỉnh sàn đáp để mang trực thăng lớn?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện