Việt Nam chọn tổ hợp chống tăng tự hành của Ấn Độ?

Việt Nam chọn tổ hợp chống tăng tự hành của Ấn Độ?


Sự Kiện