Việt Nam tự sửa chữa radar của S-300

Việt Nam tự sửa chữa radar của S-300

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện