Việt Nam tính toán đạn pháo cho tàu tuần tra Pohang?

Việt Nam tính toán đạn pháo cho tàu tuần tra Pohang?


Sự Kiện