Kiểm soát quân sự Việt Nam sẽ được trang bị V-100 Commando?

Kiểm soát quân sự Việt Nam sẽ được trang bị V-100 Commando?


Sự Kiện