Tàu tên lửa tàng hình lỡ hẹn với Hải quân Việt Nam

Tàu tên lửa tàng hình lỡ hẹn với Hải quân Việt Nam

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện