Truyền thông quốc tế chứng kiến chiến lợi phẩm Nga tại Syria

Truyền thông quốc tế chứng kiến chiến lợi phẩm Nga tại Syria

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện