Trực thăng AH-64E Mỹ mất phương hướng khi săn mục tiêu

Trực thăng AH-64E Mỹ mất phương hướng khi săn mục tiêu

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện