Nga dùng S-300 chuyển cho Syria diệt 40 mục tiêu

Nga dùng S-300 chuyển cho Syria diệt 40 mục tiêu video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện