F-35B đến Syria sẽ vô hiệu phòng không Nga

F-35B đến Syria sẽ vô hiệu phòng không Nga


Sự Kiện