• Sai sót tại đất vàng 152 Thụy Khuê

    Sai sót tại đất vàng 152 ThụyKhuê  

    Lô đất 152 ThụyKhuê được giao cho CôngtyGiàyThụyKhuê quản lý sử dụng làm trụ sở nhưng lại dùng để góp vốn thực hiện dự án khách sạn.

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện