• Tướng M. Efremov

    TướngM. Efremov  

    Nhân kỷ niệm ngày sinh của Anh hùng Nga, Trung tướngMikhail Efremov

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện