• Cô giáo nghi tráo bài thi của co

    giáonghi tráo bàithicủaco  

    Theo bà Hợp, nét chữ của cháu Đ. đã được nhà trường và Phòng tiến hành thẩm định và xác định nhưng T vẫn không đồng ý.

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện