• Hà Nội 4.0 không vội không xong

    Hà Nội 4.0 không vội không xong  

    Nhiều kỳ vọng đang đặt lên vai Hà Nội, trung tâm kinh tế-chính trị-văn hóa. Phải chăng, để đáp ứng niềm tin yêu ấy, Hà Nội không vội cũng không xong?

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện