• Đề xuất xây đảo

    Đề xuất xâyđảo  

    Tại CửaĐại, các tuyến kè bằng bê tông đưc xây dựng để giảm tác đng của sóng biển nhưng vẫn bị xói nên không thể thực hiện bi lấn.

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện