Mỹ im lặng khi bị tố không kích dân thường Syria

Mỹ im lặng khi bị tố không kích dân thường Syria

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện