SDF trả lại Raqqa, Deir ez-Zor: Hy vọng không tưởng

SDF trả lại Raqqa, Deir ez-Zor: Hy vọng không tưởng

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện