Chiến đấu cơ Mỹ bị bắn rơi tại Syria?

Chiến đấu cơ Mỹ bị bắn rơi tại Syria? video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện