Clip: Đổ xô vớt lợn bị lũ cuốn

Clip: Đổ xô vớt lợn bị lũ cuốn video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện