Nhà hàng Nhật Bản đuổi du khách Trung Quốc vì...ném vỏ tôm

Nhà hàng Nhật Bản đuổi du khách Trung Quốc vì...ném vỏ tôm

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện