Không tặc nhảy khỏi máy bay, biến mất với bao tải tiền

Không tặc nhảy khỏi máy bay, biến mất với bao tải tiền


Sự Kiện