Người Kurd tự trị: Mỹ giật dây nhưng Nga vẫn lạnh lùng

Người Kurd tự trị: Mỹ giật dây nhưng Nga vẫn lạnh lùng


Sự Kiện