Chỉ có Damascus mới có thể cứu người Kurd Syria

Chỉ có Damascus mới có thể cứu người Kurd Syria

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện