Lý do Mỹ rút nhân viên ngoại giao khỏi Venezuela

Lý do Mỹ rút nhân viên ngoại giao khỏi Venezuela


Sự Kiện