Phiến quân trả đòn Nga-Syria ở Idlib, Mỹ hành động nóng?

Phiến quân trả đòn Nga-Syria ở Idlib, Mỹ hành động nóng?


Sự Kiện