Venezuela nhờ Nga khai thác mỏ vàng khổng lồ?

Venezuela nhờ Nga khai thác mỏ vàng khổng lồ?


Sự Kiện